هاست لینوکس سی پنل ایران

novin50

50 مگابایت فضای دیسک

 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • ندارد ادان دامین
 • هفتگی بکاپ گیری
 • کنترل پنل
novin100

100 مگابایت فضای دیسک
کنترل پنل

 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • ندارد ادان دامین
 • هفتگی بکاپ گیری
novin500

500 مگابایت فضای دیسک
کنترل پنل

 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • ندارد ادان دامین
 • هفتگی بکاپ گیری