تیم اسپیک اینترنت

تیم اسپیک 16 نفره 93 موجود است
 • آپتایم بالا
 • پینگ پایین
 • تیم اسپیک پشتیبان خارج از ایران دارد
 • لایسنس معتبر
 • پهنای باند نامحدود
 • بستر اینترنت
 • با نام دلخواه شما (برای مثال : YourName.Tstalk.ir) اتصال به سرور
 • آیپی کلیک کنید برای ورود کلیک کنید
تیم اسپیک 32 نفره 92 موجود است
 • آپتایم بالا
 • تیم اسپیک پشتیبان خارج از ایران دارد
 • پینگ پایین
 • لایسنس معتبر
 • پهنای باند نامحدود
 • بستر اینترنت
 • YourName.Tstalk.ir) : اتصال به سرور با نام دلخواه شما (برای مثال
 • آیپی کلیک کنید برای ورود کلیک کنید
تیم اسپیک 64 نفره 100 موجود است
 • آپتایم بالا
 • تیم اسپیک پشتیبان خارج از ایران دارد
 • پینگ پایین
 • لایسنس معتبر
 • پهنای باند نامحدود
 • بستر اینترنت
 • با نام دلخواه شما (برای مثال : YourName.Tstalk.ir) اتصال به سرور
 • آیپی کلیک کنید برای ورود کلیک کنید
تیم اسپیک 128 نفره 100 موجود است
 • آپتایم بالا
 • تیم اسپیک پشتیبان خارج از ایران دارد
 • پینگ پایین
 • لایسنس معتبر
 • پهنای باند نامحدود
 • بستر اینترنت
 • با نام دلخواه شما (برای مثال : YourName.Tstalk.ir) اتصال به سرور
 • آیپی کلیک کنید برای ورود کلیک کنید